9. října 2013

PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝ PIVOVAR V LOBČI ROSTE DO KRÁSY

V samém centru památkově chráněné vesničky Lobeč na Kokořínsku stojí od konce 16. století budovy pivovaru a sladovny. Provoz pivovaru, na konci 19. století velkoryse přestavěný na průmyslový parostrojní pohon, byl bohužel roku 1943 zastaven a roku 1949 definitivně uzavřen. Opuštěné objekty památkově hodnotného areálu následně chátraly až do roku 2009, kdy vzniklo občasné sdružení Pivovar Lobeč, které si dalo za cíl tuto významnou industriální památku zachránit a dokonce v ní obnovit vaření piva.

 Rekonstruované budovy pivovaru Lobeč na konci roku 2012. Zdroj: pivovarlobec.cz

První zmínky o lobečském pivovaru pochází z roku 1586, ale není nic známo o jeho podobě. Nejstarším dochovaným stavebním prvkem jsou ojedinělá dvoupatrová renesanční humna původní sladovny. Pivovar několikrát měnil majitele a jeho provoz byl přestavován, ale jeho podoba i celkový výstav se až do konce 19. století takřka nezměnily. Až do velké přestavby se jednalo o malý venkovský provoz stavěný na tradičních způsobech výroby.

Vše změnila až radikální velkorysá přestavba na malý průmyslový pivovar na samém konci 19. století. Sladovna byla rozšířena o moderní dvoulískový hvozd, byl zdvojnásoben objem varny a přistavěna strojovna, která zajišťovala parostrojní chod pivovaru. Největší stavební úpravy zaznamenalo chladné hospodářství - nově byl vybudován chladící štok, spilky i sklepy, zahloubené do stráně nad pivovarem. O velkorysých záměrech majitele svědčí, že na přestavbě se podílela i vyhlášená projekční kancelář Ing. Rosenberga.

Úspěch pivovaru bohužel netrval dlouho a v období protektorátu, roku 1943 byl provoz zastaven a po roce 1948, v souvislosti s ekonomickými změnami v pivovarském segmentu definitivně uzavřen. Opuštěný, chátrající a výrazně zdevastovaný objekt se rozhodla zachránit skupina lidí, kterým nebyl lhostejný osud tak významné industriální památky. Bylo založeno občanské sdružení Pivovar Lobeč, jehož prvním úspěchem bylo prohlášení objektu pivovaru kulturní památkou v roce 2009. Ve stejném roce začaly i první záchranné práce na budovách pivovaru.

Občanské sdružení, personálně propojené s vlastníkem pivovaru, architektonickou kanceláří Riofrio Architects s.r.o., která vytvořila projekt obnovy objektu, od té doby pokračuje v postupné obnově areálu - opraveny byly střechy, fasády (kterým byla navrácena původní barevnost, rytmika oken apod.), byly doplněny nejrůznější detaily (párníky, zakončení hvozdového komína apod.) a památka tak pomalu, ale jistě znovu roste do krásy. Občanské sdružení využívá při financování obnovy, kromě jiného, i příspěvků z Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny Ministerstva kultury či z Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje. Finance sdružení získalo i díky dotacím z Programu rozvoje venkova prostřednictvím Místní akční skupiny Vyhlídky od Státního zemědělského intervenčního fondu v Praze.

Záchrana této významné industriální památky je velmi pěkným příkladem spolupráce občanského sdružení s architekty, odborníky v památkové péči, místní samosprávou ve spojení s využitím nejrůznějších dotačních programů a je hodna následování. V postupně rekonstruovaném pivovaru zatím probíhají nejrůznější happeningy (lobečští se např. pravidelně zapojují do programu Industriálních stop aj.) a výhledově by se  v pivovaře Lobeč, v rámci regionálního kulturně-turistického centra, mělo zase vařit pivo.

Článek původně psán pro server PROPAMÁTKY, který se zabývá obnovou a financováním památek.

Žádné komentáře:

Okomentovat