17. října 2013

KONFERENCE O OBNOVĚ A VYUŽÍVÁNÍ PIVOVARŮ

Možná jste si všimli, že se včera objevila v pravém sloupci pozvánka na Konferenci o obnově a využívání pivovarů. Akci pořádá Institut pro památky a kulturu, o.p.s. ve spolupráci s Městem Žatec a pod záštitou Ministerstva kultury. Celá záležitost se odehraje 14. a 15. listopadu 2013 v Žatci, přímo v prostorách Minipivovaru U Orloje a Chrámu chmele a piva a vzhledem k tomu, že se podílím na jejích přípravách a organizaci, dovolím si na ní napsat krátkou pozvánku i na můj blog.

 Pozvánka na konferenci.

Opravdu bohatý program konference bude rozdělen do několika bloků, ve kterých si na své přijdou jak zájemci o odbornou stránku věci, tak milovníci piva a nebo industriálních památek. Akce je tak určena nejen architektům, investorům, majitelům a zaměstnancům pivovarů, zástupcům měst a obcí a odborníkům v oblasti památkové péče, ale i široké veřejnosti a všem zájemcům o současnost a historii našeho pivovarnictví.

Výběr Žatce jako místa pořádání byl logickou záležitostí, protože které naše jiné město je tolik spojeno s pivem, než právě Žatec. Navíc se ve městě na velmi malém prostoru nachází obrovské množství památek a zajímavých objektů souvisejících s tématem konference, což byl náš požadavek pro tvorbu doprovodného programu. Setkání totiž nebude jen o odborných prezentacích a diskusích. Ty se odehrají ve čtvrtek 14. listopadu, v pátek 15. listopadu pak proběhne zmiňovaný doprovodný program, který umožní exkurzi do řady objektů, včetně běžně nepřístupných míst. Všechny exkurze budou samozřejmě pro zaregistrované na konferenci zdarma.

 Vstup do Chrámu chmele a piva, v pozadí pak do Minipivovaru U Orloje.

A na co se můžou účastníci konference těšit? Prolog konferenčního dne bude určité velmi zajímavý, neboť proběhne představení a podpis "Memoranda o spolupráci při přípravě statku: Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva v Žatci" k podání nominační žádosti na zápis na Seznam světového dědictví UNESCO a zástupci Města Žatec se tento významný dokument rozhodli podepsat přímo na konferenci PROPAMÁTKY.

Dopolední a odpolední konferenční bloky přinesou odborné přednášky na téma pivovarnictví a jeho role v industriálním dědictví, respektive konkrétní příklady z praxe jak postupovat při obnově památek a historických staveb. Konkrétní témata a vystupující najdete v programu konference, vystoupí např. Ing. arch Tomáš Šenberger či kolektiv z Černokosteleckého pivovaru. V dopoledním bloku vystoupí i Pivní Partyzán s přednáškou o "Vývoji technologie a jejím vlivu na podobu pivovarů".

Odpoledne pak proběhne ještě blog tématických diskusí, rozdělený do dvou sálů Chrámu chmele a piva. Vždy dva zástupci pivovarů krátce představí ten svůj a následně proběhne diskuse na daná témata, která byla vybírána tak, aby pokryla co pokud nejširší záběr přednášejících (majitelé, sládkové, architekti či investoři) a témat (adaptace na nový pivovarský provoz, konverze, zachované historické pivovary apod.). Konkrétní obsazení najdete na stránkách konference.

 Interiér minipivovaru U Orloje a také hlavní konferenční sál.

Konferenční den nebude jen o přednáškách a diskusích, všichni návštěvníci budou mít možnost se v jedné z přestávek zúčastnit také malé degustace piv od zástupců vystupujících pivovarů. V rámci degustace bude i ojedinělá možnost ochutnat pivo z Domácího pivovaru Partyzán. ;) Večer je pak připraveno společenské setkání v Galerii Sladovna s možností její prohlídky a s vernisáží výstavy kostel365. Následovat bude volná zábava v minipivovaru U Orloje s možností výměny zkušeností, pivovarských historek ad.

Na pátek 15. listopadu je pak připraven doprovodný program exkurzí, který v sobě odrazí témata konference. Připraveny jsou tři okruhy exkurzí s průvodcem, poté budou mít navíc všichni možnost navštívit některé ze zmíněných objektů individuálně.

1. okruh v sobě zahrne prohlídku všech prostor Chrámu chmele a piva s výstupem na chmelový maják, který je novou dominantou města a ze kterého je výborný výhled nejen na široké okolí, ale i na komplex chmelových skladů a sušáren na Pražském předměstí. Poté bude následovat exkurze do Chmelařského muzea s obrovskou expozicí popisující dějiny pěstování a využití chmele u nás.

 Chmelový maják a Chmelařské muzeum.

2. okruh provede zájemce Městskou památkovou rezervací Žatec s důrazem na objekty související s dějinami chmele a piva. Okruh bude opět doplněn výhledem, tentokrát z radniční věže. Vzhledem k tomu, že v rámci MPR stojí i Pivovar Žatec, nemůže tento okruh skončit jinde, než exkurzí do jeho provozu.

 MPR Žatec z radniční věže. Komíny v pozadí jsou sušárny chmele na Pražském
 předměstí.

3. okruh pak bude (alespoň pro mne) možná tím z nejzajímavějších. Jeho kroky povedou uličkami Pražského předměstí, kde se na malé ploše nachází neuvěřitelné množství objektů sušáren a skladů chmele se zázemím, provozními budovami apod. Většina objektů je běžně nepřístupná, ale v rámci této exkurze budou výjimečně některé z nich otevřeny. Po okružní vycházce kolem chmelařských staveb následuje neméně zajímavá exkurze do útrob Chmelařského institutu.

 Pražské předměstí se sušárnami a sklady z Chmelového majáku.

Nabitý program konference tak bude ukončen v odpoledních hodinách s další možností posezení v minipivovaru U Orloje či v některé z jiných příjemných žateckých hospůdek. Myslím, že oba dny nabízejí zájemcům o dějiny a současnost českého pivovarnictví, příznivce industriální architektury a v neposlední řadě milovníky dobrého piva skutečně široké možnosti a tímto Vás všechny, za Institut pro památky a kulturu, o.p.s. i jako Pivní Partyzán srdečně zvu.

Žádné komentáře:

Okomentovat