13. května 2014

PŘEDSTAVENÍ CZECH BEER MUSEUM

V jednom z březnových příspěvků tady na blogu jsem se okrajově zmínil o zajímavém projektu, na kterém se mi shodou okolností dostalo možnosti se podílet. Vzhledem k tomu, že je tento projekt v současnosti prakticky hotový a také vzhledem k tomu, že určitě stojí za pozornost, krátce ho na blogu Pivní Partyzán představím.

V Praze na Starém Městě, nedaleko od Staroměstského náměstí vzniklo v uplynulých měsících malé muzeum piva a pivovarnictví, pojmenované oficiálně Czech Beer Museum. Muzeum sídlí v prostorách barokního domu Husova 7 (nedaleko je minipivovar U Tří růží) a zabírá jeho nádvoří, část přízemí ale i rozsáhlé sklepní prostory, jejichž historie sahá až hluboko do 13. století. Zajímavý sám o sobě je tak již dům, ale pozornost si určitě zaslouží i samotná expozice.

 Nádvoří domu Husova 7 a čerstvě otevřené Czech Beer Museum.

K její realizaci jsem se dostal vlastně náhodou. Kamarád, architekt Míra (mám těch kamarádů Mírů nějak moc, zdá se), který se zřizovatelem muzea již delší dobu spolupracuje na nejrůznějších projektech, mne na přelomu února a března oslovil s prosbou. Sháněli někoho, kdo by jim do aktuálně vznikajícího muzea zpracoval texty na panely k dějinám pivovarnictví a výrobě piva. Vzhledem k tomu, že jsou to témata mně velmi blízká, souhlasil jsem. Situaci mi sice trochu komplikoval fakt, že koncepce muzea již byla víceméně vytvořená, ale dalo se s ní poměrně dobře pracovat a i za pochodu některé věci měnit. Nakonec jsem tak zpracovával texty téměř pro celou expozici, s výjimkou několika málo panelů.

Prohlídka muzea je rozdělena do několika okruhů, které jsou logicky rozčleněny do jednotlivých místností. Návštěvník po vstupu nejdříve zamíří vpravo do místnosti, která krátce představí dějiny piva ve světě a zejména pak pivo jako kulturně-společenský fenomén. Ve stejné místnosti je pak také instalován velkoplošný strom piva, který přehledně seznamuje se složitým rozvětveným rodokmenem spodně a svrchně kvašených piv a jejich stylů.

 Strom pivních stylů.

Následující místnost seznamuje s dějinami piva u nás a také s cestou, jakou se pivo v historii dostávalo ke spotřebiteli. Dějinný vývoj je zpracován na chronologicky řazených panelech od pravěku takřka až do současnosti. Podstatnou část místnosti ale zabírá expozice starých pivních lahví, plniček a zátkovaček s příslušnými texty a další drobnosti.

 Expozice starých pivních lahví, plniček ad. v místnosti prezentující dějiny pivovarnictví
 u nás.

Závěrečná místnost pravého křídla muzea je mozaikou nejrůznějších zajímavostí souvisejících s pivem, své místo zde má i panel věnující se homebrewingu a také velká mapa v současnosti všech u nás fungujících pivovarů, rozdělených barevně na skupinu velkopivovarů a průmyslových pivovarů a na skupinu minipivovarů a restauračních pivovarů. Místnosti pak dominuje vitrína, která ukazuje průřez současnou českou nabídkou lahvového piva.

 Mapa všech u nás fungujících pivovarů k 1. dubnu 2014.

 Průřez současnou českou lahvovou pivní nabídkou.

Zbylá část expozice v přízemí zabírá tři místností vlevo od vstupu. První místnost se věnuje fenoménu sběratelství s ukázkou sbíraných předmětů a také představením našich nejaktivnějších sběratelů.

 Průhled muzeem přes místnost "sběratelství" a vstupní chodbu
 do pravé části muzea s expozicí dějin pivovarnictví.

Pro mne mnohem zajímavější místnost, pracovně nazvaná "produktovka" následuje za ní. Zde se již dostáváme přímo k výrobě piva a v místnosti jsou tak představeny všechny základní suroviny pro výrobu piva. Panely s informacemi doplňují ukázky několika druhů sladů a také chmelů, ke kterým si návštěvníci mohou přivonět, pro získání představy o tom, jak je svět chmelového aroma bohatý.

 Ukázka sladů (vpředu) a chmelů (v nádobkách na okně).

Možná nejzajímavější část přízemní části prohlídky se nachází v poslední místnosti přízemí. Celou jednu stěnu zde zabírá velký model sladovny a pivovaru, který představuje klasický postup výroby sladu a piva ve všech krocích. Model bude (nebo možná již je?) doplněn tablety, na kterých budou mít návštěvníci možnost rozkliknout si jednotlivá stadia výroby a shlédnout o nich krátká videa. Pro úplnost dodám, že tato videa byla natočena ve sladovně a pivovaře v Benešově. Místnost samozřejmě doplňují panely popisující jednotlivé objekty.

 Model sladovny a pivovaru přehledně ukazuje klasický postup výroby sladu a piva.

Zbývající část expozice se nachází ve zmiňovaném sklepení domu, respektive ve spleti jeho místností. Vpravo od schodiště, po kterém se do sklepení sestupuje ze dvora, jsou dvě místnosti, představující činnosti, které v minulosti s výrobou piva souvisely. První místnost je tak zařízena jako bednářská dílna s panely, které vysvětlují význam a výsledky práce bednářů v pivovaře.

 V bednářské dílně.

Druhá sklepní místnost se věnuje neméně důležitému fenoménu dějin pivovarnictví - ledu a ledařům. Jim věnovaná expozice je doplněna dvojicí panelů, které se zmiňují i o dějinách domu, ve kterém se muzeum nachází.

 Ve sklepní místnosti věnované primárně ledu a ledařům se expozice také ještě jednou
 vrací k problematice stáčení piva do lahví.

Sklepení domu pak pro návštěvníky skrývá ještě jednu velice příjemnou záležitost. Na druhé straně od schodiště se nachází funkční výčep, kde je možnost nechat si v ceně vstupenky načepovat vzorky čtyř druhů piva a ta v expozici zkonzumovat. Tomu je uzpůsoben i její zbytek, který v sobě kombinuje muzeální prvky s funkčním prostorem.

 Výčep piva, kde mají návštěvníci možnost si nechat natočit čtyři druhy piv do
 praktického nosiče...

Za výčepem je tak možné posedět společně se Švejkem a Franzem Kafkou v atmosféře prvorepublikového hostince, či za dohledu příslušníka VB s výhledem na normalizační Prahu v hospodě z období socialismu. Každému dle jeho vkusu.

 ... a následně s nimi posedět třeba se Švejkem a Franzem Kafkou.

Pokud by návštěvníkům snad nestačily čtyři vzorky ze sklepního výčepu, pokračuje možnost občerstvení ve venkovních prostorách, kde je na dvoře domu upraveno posezení mezi sudy. Výčep piva je (pro úplnost doplním, že pivo dodávají Pivovary Lobkowicz a Joe´s Garage Brewery), společně s možností zakoupení suvenýrů apod., umístěn do recepce muzea, kde cesta každého jeho návštěvníka začala zakoupením vstupenky. Vstupné mimochodem činí 250 Kč a otevírací doba je každý den od 11 do 20 hodin.

 Recepce muzea spojená s výčepem a prodejnou suvenýrů.

Koncepce Czech Beer Museum je od samého začátku samozřejmě primárně orientovaná na zahraniční turisty, čemuž odpovídá i výběr lokality či výše vstupného. Jeho expozice sice není originálním konceptem, ale i přesto si myslím, že představuje zajímavý a kvalitně zpracovaný prostor, který stojí za to navštívit, pokud Vás nejen dějiny piva a pivovarnictví zajímají. I proto, že podobné místo doposud v Praze chybělo.

Osobně bych určitě některé věci dělal jinak, s některými rozhodnutími zřizovatele jsem ne zcela souhlasil, nakonec, do podobného podniku bych volil asi i zajímavější výběr piva, ale jako celek muzeum, myslím, funguje. Jsem rád, že jsem mohl jistou měrou k jeho realizaci přispět a věřím, že jeho návštěvníci budou s expozicí spokojeni. Pokud by se mezi nimi našel i některý čtenář blogu Pivní Partyzán, budu samozřejmé rád za jakýkoliv ohlas.

2 komentáře: