13. září 2013

HISTORIE I SOUČASNOST V PIVOVARU BENEŠOV

Benešovský pivovar (s vlastní sladovnou) je v provozu v původních budovách a uspořádání již více než 110 let a nejen jeho historie, ale i současnost je velmi zajímavá.

 Areál pivovaru (a sladovny, v popředí její hvozdy) z Táborské ulice.

Pivovar nechal postavit v roce 1897 František Ferdinand d´Este na místě staršího pivovaru, provozovaného neúspěšně benešovskými akcionáři. Ti v roce 1872 založili akciovou společnost za účelem provozování sladovny a tržnice na plodiny. Roku 1873 byla část sladovny přeměněna na pivovar, který se však během pár let dostal do finančních potíží. František Ferdinand d´Este roku 1887 zakoupil společně s konopišťským panstvím i provoz pivovaru ve městě. V rámci přestavby Konopiště na reprezentační sídlo plánoval zastavit výrobu v tamním pivovaru a následně ho nechat zbořit. Jeho provoz měl být přenesen právě do města, kde následně vznikl roku 1897 nový moderní provoz pivovaru a sladovny.

 Budova varny s komínem kotelny vystavěným v době první republiky.

Projekt vypracovala kancelář Ing. Josefa Rosenberga ve stylu středoevropské průmyslové secese, zařízení dodaly firmy Ringhoffer, Novák & Jahn, J. V. Machovský a Siemens & Halske. Ve své době šlo o velmi moderní provoz s kapacitou ročního výstavu 60 000 hektolitrů, který až do první světové války neustále stoupal. Po jejím konci došlo v pivovaře (v té době již zestátněném) k rekonstrukci spilky, ležáckých sklepů a chlazení. Přestavěna byla i varna a kotelna, u které byl vybudován nový komín. Výstav pivovaru stoupal i nadále a před druhou světovou válkou dosahoval již 100 000 hektolitrů vystaveného piva.

 Varna ze dvacátých let 20. století s původním scezovacím korýtkem (vpravo).

Přestože se po poválečném zestátnění (pivovar se stal součástí n.p. Středočeské pivovary) do provozu široce investovalo, Benešovský pivovar patřil k největším v rámci národního podniku a proběhla řada investic (spilky, sklepy, nová lahvovna) celkový vzhled budov a většina zařízení zůstávala původní. Nic nezměnila ani privatizace po roce 1989 a následující vývoj, spojený s opakovanou změnou majitelů a také s kompletní modernizací provozu. Naopak, celý pivovar byl kompletně rekonstruován a je dnes jednou ze stavebních chloub města.

 Zrekonstruovaná původní klenba varny.

Benešovský pivovar dnes patří k provozům, které si zakládají na tradičním postupu výroby piva s využitím humnového sladu z vlastní sladovny, vyráběného taktéž tradičním způsobem. Stavební uspořádání provozu, vnější vzhled budov i jejich tvarosloví je zachováno v podobě z přelomu 19. a 20. století a například zařízení varny se v podstatě nezměnilo od dvacátých 20. století. Benešovský pivovar se tak řadí mezi naše nejzajímavější industriální stavby s nepřerušeným provozem, k jakému byly původně vystavěny.

Článek původně psán pro server PROPAMÁTKY, který se zabývá obnovou a financováním památek.

Žádné komentáře:

Okomentovat